Titulní strana  •Tipy a rady  •Aditivovaná motorová nafta Slovnaft Extra Drive Diesel

27/03   Aditivovaná motorová nafta Slovnaft Extra Drive Diesel

Vyhovuje těm nejpřísnějším technickým požadavkům vozidel se vznětovými (dieselovými) motory.

Při výrobě aditivované motorové nafty se používají vícefunkční přísady (aditiva) vyrobené pouze pro Skupinu MOL. Díky použití této přísady, kvalita a užitkové vlastnosti motorových naft Slovnaft DRIVE vyhovují jakostním požadavkům dle platné legislativy a zároveň ji tyto požadavky v podstatných parametrech i převyšují.

Palivo ošetřené detergentní přísadou vyhovuje těm nejpřísnějším aplikačním požadavkům vozidel se vznětovým motorem a zabezpečuje jejich provoz za velmi výhodných ekonomických podmínek. Díky přídavku bionafty (FAME), úpravě skladby a komplexní aditivace paliva je chod vznětového motoru dokonalejší, a tím je:

Špičková celoroční aditivace motorových naft je v zimním období doplněna zimními přísadami, které zlepšují filtrovatelnost a nízkoteplotní stabilitu paliva zimního typu. Pro zlepšení užitkových parametrů motorové nafty se používá multifunkční přísada obsahující balík přísad:

Zvyšovač cetanového čísla – přísada na zvýšení cetanového čísla paliva. Zlepšuje spalovací vlastnosti paliva a zvyšuje výkon motoru.

Mazivostní přísada – je určená na minimalizaci oderu vstřikovacího čerpadla a dávkovacích systémů. Prodlužuje životnost motoru.

Vodivostní přísada – zabraňuje vzniku elektrostatického náboje v průběhu tankování. Zvyšuje bezpečnost zákazníka.

Deemulgátory – zabraňují vzniku emulze s vodou. Zamezuje vlhnutí a zlepšuje výkon motoru.

Detergentní přísada – zabraňuje vzniku usazenin v palivovém systému a spalovacím prostoru motoru. Udržuje systém motoru v čistém stavu, zvyšuje tak výkon motoru, snižuje se spotřeba paliva a množství škodlivých látek ve výfukových plynech s cílem zvýšení ochrany životního prostředí.

Antikorozní přísada – chrání motor a palivový systém vozidla. Prodlužuje životnost motoru. Antioxidanty – zabraňují pozvolné oxidaci paliva v průběhu dlouhodobého skladování. Udržuje stabilní kvalitu paliva a zvyšuje tak výkon motoru.

Antipěnivá přísada – potlačuje vznik pěny v průběhu tankování. Zimní druh motorové nafty navíc obsahuje ověřenou přísadu zlepšující tekutost paliva i při velmi nízkých teplotách, na principu zabránění krystalizace (vylučování) parafínů, nacházejících se v palivu.

Depresant – přísada zlepšující nízkoteplotní vlastnosti, tj. snížení mezní teploty filtrovatelnosti paliva v zimním období. Zlepšuje startování motoru v zimním období. Základní bezpečnostní údaje

Motorové nafty jsou hořlavou kapalinou III.třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí nad 55°C.

Užitkové vlastnosti komodity Motorové nafty z produkce SLOVNAFT se vyznačují vysokou kvalitou a přizpůsobenými užitkovými vlastnostmi požadavkům konstrukce vznětových motorů i předpisů o ochraně životního prostředí. Rozsáhlé motorové zkoušky nasvědčují tomu, že jsou vhodným palivem pro všechny druhy vznětových motorů.

logo

MADOIL s.r.o.

Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav

Volejte ZDARMA: 800 213 214

info@madoil.cz www.madoil-servis.cz www.madoil-shop.cz www.madlube.cz www.olejnicka.cz

Po - Pá 7:00 - 16:30 | So: 8:00 - 11:00